USR Filiala Bucuresti Poezie: ‘ Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România ’

Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România

30. noiembrie 2016 | De

Preşedintele şi Consiliul Director al Uniunii Scriitorilor din România (USR), asociație de drept privat (cu sediul în București, Calea Victoriei nr.133, Sector 1, Cod poștal 010071, CIF 2786991, cont IBAN RO65RNCB0082000508720001 deschis la BCR Sucursala Unirea), au trimis sitului web usrpoezie.ro anunţul prin care convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației, care va avea loc în […]